Oznamy

predaj nehnuteľného majetku
OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Obec Hrušov, 049 43 Hrušov č.5, IČO: 00328308, zastúpená starostom obce Gabrielom Partim zverejňuje

Oznámenie elektronickej adresy
Zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obechrusov@stonline.sk

Ochrana pred žltačkou
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava


Vírusová hepatitída typu A – žltačka
– je choroba špinavých rúk!

Jedným z najdôležitejších opatrení je dôkladná osobná hygiena – pravidelné umývanie rúk

Ako chrániť seba?
- pravidelné a dôkladné umývanie rúk mydlom
- ak nie je možné si umyť ruky, používať alkoholové dezinfekčné prípravky na ruky
- umývanie rúk je najdôležitejšie po použití toalety, pred konzumáciou jedla a pred fajčením

Ako chrániť ostatných?
- dezinfikovať chlórovými prípravkami toaletu a jej okolie
- dezinfikovať aj miesta, ktorých sa často chytáme

Vírusová hepatitída typu A je vážne ochorenie pečene s možnými trvalými následkami na zdraví a preto nepodceňujte osobnú hygienu.

Najúčinnejším opatrením proti vírusovej hepatitíde typu A je očkovanie. O očkovaní sa môžete informovať u Vášho ošetrujúceho lekára.

Vypracoval: Mgr. Jozef Varga – epidemiológ
MUDr. Ľubomíra Chromčíková
regionálna hygienička

Páleničiarska sezóna 2016/2017
Oznamujeme našim zákazníkom, že 30.8.2016 bola zahájená paleničiarska sezóna 2016/2017 v Pestovateľskej pálenici v Hrušove v okrese Rožňava.Nahlasovanie kvasu

Odpredaj auta - kúpno predajná zmluva

Odpredaj majetku obce
Odpredaj osobného motorového vozidla

Paleničiarska sezóna 2015/2016
Oznamujeme všetkým záujemcom o spracovanie ovocných kvasov, že paleničiarska sezóna 2015/2016 v Obecnej pálenici v Hrušove bola zahájená 6.8.2015.

1   |   2   |   3   |   4      »