Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva
pdf zmluva o poskytnutí služby VO
pdf Dom smútku - zmluva o dielo
jpg Výpis z uznesenia OZ
pdf Zmluva o bezúročnej pôžičke
pdf Zmluva o dielo
pdf Program URBIS - Licenčná zmluva
pdf Zmluva o elektronickej faktúre
pdf Altánok a javisko - Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
pdf Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
pdf Rekonštrukcia MK - zmluva s PPA
pdf Zmluva o úvere č.351
pdf Zmluva o zmenkovom práve - 351
pdf zmluva o zriadení záložného práva - 351
pdf Zmluiva o úvere č.352
pdf Záložné právo - 352
pdf zmluva o zmenke 352
pdf VOP
pdf Produktové obchodné podmienky
pdf Dodatok k zmluve o úvere č.351/AU/14
pdf Sadzobník poplatkov
pdf Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu
pdf NATURPACK - zmluva o budúcej zmluve
pdf Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
pdf Nájomná zmluva - reformovaná cirkev
pdf Zmluva o nájme pozemku - rímskokatolícka cirkev
pdf Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
pdf Rekonštrukcia VO - Zmluva
pdf Pracovná zmluva
pdf Pracovná zmluva
pdf Pracovná zmluva
pdf Pracovná zmluva
pdf Ing.Tamás Páll - pracovná zmluva
pdf Zmluva o dielo
pdf Kúpns zmluva Eva Zsebiková - Eveteš
pdf Oprava Materskej školy
pdf Kúpna zmluva č.0205/3030/2018
pdf Kúpna zmluva
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva
jpg Kúpna zmluva - dsruhá strana
jpg Kúpna zmluva - Uznesenie OZ č.27-OZ/2011
doc Odpredaj vozidla - kúpna zmluva
jpg predaj LIAZ
jpg Kúpna zmluva s f.EKOS PLUS - druhá strana
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva s KÚ
pdf Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve so SLSP
pdf Zmluva o zriadení záložného práva
pdf Zmluva o úvere č.188/AUOC/2012 so SLSP
jpg KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
jpg KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
jpg KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
pdf REVITALIZÁCIA PÁLENICE - ÚPRAVA NÁDVORIA
pdf Kúpna zmluva na auto
pdf Róbert DIE - kúpna zmluva
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
jpg druhá strana zmluvy
jpg Zmluva o kontokorentnom úvere
jpg Druhá strana zmluvy 03/048/10
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 2
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 1
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 3
pdf Zmluva o bežnom účte a používaní internetbankingu
jpg Zmluva o kontokorentnom úvere
jpg Zmluva o KTK - druhá strana