Fotogaléria


Obec a jej okolie

Návšteva v obci

Hrušovské májové dni 2008

Hrušovské májové dni

Hrušovské májové dni 2008

Hrušovské májové dni 2008

Hrušovské májové dni 2008

Hrušovské májové dni 2008 - II. stretnutie starostov s názvom obcí Hrušov

Oslavy sv. Urbana 2008

Podujatia 2008

I. stretnutie starostov obcí Hrušov 26.11.2007

Otvorenie hraníc - Határmegnyitó

Nová galéria

Hrušovské Májové dni 2009

Hrušovské Májové dni 2009 - Körtvélyesi Májusi Napok 2009

Hrušovské Májové dni 2009

Hrušovské Májové dni 2009

Hrušovské Májové dni 2009 - Stretnutie konfirmandistov

Odpusť - kapl. sv. Anny 2009

Produkty Turnianskej vínnej cesty
Javisko pod hruškami - Szinpad a körtefák alatt
Javisko pod hruškami - Szinpad a körtefák alatt

Abaújszántó, Körtvélyes, Makfalva, Pulkau