Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia
doc Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Hrušov
doc Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
doc VZN platné pre rok 2012
doc Predaj nehnuteľného majetku obce Hrušov
docx VZN č.1/2014
docx VZN č.2/2014
doc záverečný účet obce za rok 2013
pdf VZN o miestnych daniach a polatkoch
pdf Bezpečnostný projekt obce
xls Rozpočet na roky 2015 - 2017
pdf Výročná správa obce za rok 2013
PDF Audítorská správa za rok 2013
docx Zápisnica OZ z 23.1.2015
docx Zasadanie OZ zo dňa 13.3.2015
pdf Záverečný účet obce za rok 2014
pdf Výročná správa obce za rok 2014
xls Rozpočet obce Hrušov na roky 2016 - 2018
odt VZN o daniach a poplatkoch vyberaných obcou Hrušov v roku 2016
docx Zápisnica zo zasadania OZ 17.8.2015
docx Zápisnica zo zasadania OZ 13.10.2015
docx Zápisnica zo zasadania OZ v Hrušove zo dňa 5.6.2015
docx Zápisnica zo zasadania OZ v Hrušove 14.12.2015
docx Zápisnica zo zasadania OZ 21.1.2016l
doc VZN o organizácii miestneho referenda
docx Zápisnica zo zasadania OZ 08.4.2016l
doc Návrh záverečného účtu obce za rok 2015
pdf Záverečnýn účet obce za rok 2015
odt VZN02/2016 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017
doc VZN o odpadoch
xls ROZPOČET NA ROK 2017 - 2019 - NÁVRH
docx Zápisnica zo zasadania OZ 14.12.2016
pdf Audítorská správa za rok 2015
pdf Auditt 2015
pdf Kúpna zmluva
pdf Zápisnica zo zasadania OZ 10,03,2017
doc NÁVRH - Záverečný účet obce za rok 2016
docx Zápisnica zo 16.zasadania OZ dňa 2.6.2017
doc VZN č.01/2017
pdf Poplatky vyberané obcou
pdf Záverečný účer obce za rok 2016
docx Zápisnica zo 16.zasadania OZ dňa 22.6.2017
xls Bevétel 2017 - 2019
doc Kozség gazdalkodása 2016
pdf Správa audítora za rok 2016
docx Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 22.9.2017
pdf Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020
odt VZN č.03/2017 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2018
doc VZNč.02/2017 o určení školského obvodu
pdf PHSR
pdf Rekonštrukcia MŠ . výzva na predkladanie ponúk
pdf Predaj majetku obce
doc Záverečný účet obce za rok 2017 - návrh
pdf Zápisnica z 24. zasadania OZ
docx Komunálne voľby 2018 - SK
docx Választások a helyi onkormanyzati szervekbe 2018
docx Komunálne voľby 2018 - informácie
pdf verejná vyhláška hrušov - vinice
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov 2018
xls Rozpočet obce na roky 2019-20121
pdf Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2019a
pdf Zápisnica zo zasadania OZ 14.12.2018
pdf Hlavný kontrolór obce
pdf úroveň vytriedenia KO za rok 2018
doc Záverečný účet obce za rok
doc Výročná správa za rok 2018
pdf Plán udržateľnej mobility KSKJ
Faktúry
Došlé faktúry za služby pre obecný úrad
jpg T-Com Fa
jpg T-Com Fa 2 z 2
jpg T-Com Fa 1 z 2
jpg SPP Fa
xls Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020