Samospráva

Adresa úradu:
Obec Hrušov
Hrušov č. 5
049 43  Jablonov nad Turňou

Tel.: +421 58 796 15 22
Starosta: , +421 58 796 1020, 0905935621


E- mail: - starosta :obexhrui@mail.t-com.sk
               - kancelária obce: obechrusov@stonline.sk 

Starosta obce: Gabriel PARTI

Zástupca starostu:

Gabriel PÁLL, Hrušov č.9

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Gabriel PÁLL, Hrušov č.9
Csaba ŠEBO, Hrušov č.79
Irena POGÁNYOVÁ, Hrušov č.74
Mgr. Tünde BUČEKOVÁ, Hrušov č.74
Attila PARTI, Hrušov č.81.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 7:00 - 12:30

Rozloha katastrálneho územia obce: 1.678,93 ha
Rok založenia: okolo 1234

 Na obecnom úrade komunikujeme aj v jazyku národnostnej menšiny v ústnom aj písomnom styku.

A kozségi hivatal alkalmazottjai beszélik a kisebbség nyelvét is.